You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

15.02.2023

Již po druhé jsme se setkali na předškoličce, na které postupně společně procházíme desatero pro rodiče, které se zabývá hlavními kritérii připravenosti dětí do 1. třídy, tzv. školní zralostí. Tentokrát bylo setkání na téma Řečové a komunikativní dovednosti, samostatnost a orientace v prostředí. Děti pracovaly s paní učitelkou a společně zábavnou formou plnily úkoly. Na rodiče čekala krátká osvěta v dané oblasti, na co se zaměřit při domácí přípravě, jaké jsou nejčastější problémy, a následně sledovali svoje dítě při řešení úkolů.

Příště 15. března nás čeká téma Matematická gramotnost, zrakové a sluchové vjemy, paměť - to vše za vydatné podpory robotů a také Den otevřených dveří.

Poté se uvidíme ještě jedno 19. dubna s tématem Fyzická a pohybová vyspělost, samostatnost, socioemoční zralost.

Začínáme vždy od 15:30 do 16.30 hodin na odloučeném pracovišti školy na Pražské v pavilonu základní školy (dál od sportovní haly).

Přihlášení na akci:

E-mailem simkovak@zs5.svitavy.cz, ve kterém uvedete jméno a příjmení dítěte, datum narození a ze které MŠ jste. Dále prosím uveďte jméno a příjmení doprovodu, telefonní a e-mailový kontakt.  Zpět Vám přijde potvrzení o přihlášení. 

 Mateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy