You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

Milé děti, milí rodiče,

pokud se v dubnu chystáte na zápis do první třídy a zajímá vás, co je to školní zralost dítěte, přijďte k nám! Společně si postupně projdeme desatero pro rodiče, které se zabývá hlavními kritérii připravenosti dětí do 1. třídy, tzv. školní zralostí. Ještě nás čekají dvě setkání: 

  • 15. března - matematická gramotnost, zrakové a sluchové vjemy, paměť + Den otevřených dveří
  • a 19. dubna - fyzická a pohybová vyspělost, samostatnost, socioemoční zralost..

Předškolička bude probíhat vždy od 15.30 do 16.30 hodin na odloučeném pracovišti školy na Pražské v pavilonu základní školy (dál od sportovní haly).

Děti budou pracovat s paní učitelkou a společně zábavnou formou plnit úkoly. Na rodiče čeká krátká osvěta v dané oblasti, na co se zaměřit při domácí přípravě, jaké jsou nejčastější problémy, a následně budou moci sledovat svoje dítě při řešení úkolů.Mateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy