You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

17.03.2023

Děti z Ekotýmu si s příchodem jara připravily pro své spolužáky speciální program do hodiny přírodopisu, kdy vyhlásily novou soutěž ve třídění odpadu ve třídáchl. Recykl soutěž má být motivačním prvkem pro děti, které nepoctivě třídí plast. A jak zástupci Ekotýmu napříč třídami 2. stupně zjsitili, v každé třídě se takové najdou. Pro úvodní motivující seznámení se soutěží zvolilii pro své spolužáky různý program - někteří nachystali prezentaci, jiní zase vlastní video či soutěž, pro někoho byla jasná volba vytvořit oblíbený Kahoot. K tomu si děti připravily také informační letáčky na odpadkové koše a plakáty na nástěnku. Veškerý program měl jasný cíl - upoutat diváka, předat mu šokující a smutné informace o důsledcích nepoctivého třídění, a nalákat tak na aktivní účast v soutěži. Ekotým bude sledovat pomocí průběžného monitorování a zaznamenávání odpady ve třídách, a najdeme tak nejpoctivější třídu, která správně třídí. Odměna výherce nemine.

Ivana ŠkraňkováMateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy