You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

12.11.2021

Žáci 5. – 9. tříd se v hodinách přírodovědy, přírodopisu a chemie zaměřují na zkoumání přírody pomocí vlastní badatelské činnosti. S dopomocí si nové poznatky a informace sami vyvozují a pátrají po nich v rámci skupinových prací a práce v laboratoři.

Žáci zkoumali minerály a horniny, pomocí sušenek se seznamovali s měsíčními fázemi, vzájemným učením ve skupinách objevovali fakta o virech a bakteriích a během tandemové výuky si vyzkoušeli práci s mikroskopem a pozorování rostlinných buněk.

V chemii starší žáci zkoumali chemické vlastnosti látek, prováděli filtraci či sledovali změny při metodě sublimace.

Ivana ŠkraňkováMateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy