You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

26.06.2023

Jindra Nekvinda navštěvoval v letošním školním roce 9. třídu. Pravidelně se několik let účastnil olympiád z různých předmětů. Nejlepších výsledků dosáhl obzvláště v zeměpise. Již v 6. ročníku vyhrál v okresním kole, následně skončil třetí v kole krajském. Po „covidové“ přestávce se v 9. ročníku opět do soutěžení zapojil. A to velmi úspěšně. Nejen že obhájil 1. místo v kole okresním, ale v krajském obsadil 2. místo. Zeměpis však není jediným předmětem, v němž Jindra vyniká. V letošním školním roce také vyhrál okresní kolo dějepisné olympiády, v krajském kole obsadil 13. místo. Naši školu reprezentoval i v okresním kole olympiády v českém jazyce.

Mezi další jeho úspěchy patří výborný výsledek u přijímacích zkoušek, díky kterému byl přijat na svitavské gymnázium. Dokáže velmi slušně a taktně jednat s dospělými i se svými vrstevníky. Má příjemné a kultivované vystupování a je ochotný kdykoli a komukoli pomoci. I přes své úspěchy zůstává skromný a milý kluk. Jindrovi děkujeme za skvělou reprezentaci školy a za celou Sokolku přejeme mnoho dalších úspěchů na cestě za svými sny!Mateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy