You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

Září

Venkovní akce se konají pouze za příznivého počasí. 

ŠD 1

12. 09. Procházka do okolí školy

13. 09. Lanový park

18. 09. Prohlídka věže Mariánského kostela s vyhlídkou na náměstí

19. 09. Dopravní hřiště

21. 09. Procházka

22. 09. Poslech a zpěv lidových písní, tanec mazurky a polky 

25. 09. Výroba ovocných špízů / Volejbalová přípravka

26. 09. Tvořivé odpoledne

27. 09. Návštěva kina 

ŠD 2

11. 09. Lanový park

12. 09. Procházka do okolí školy

13. 09. Výtvarné tvoření - Rodokmen 

18. 09. Prohlídka věže Mariánského kostela s vyhlídkou na náměstí

20. 09. Výtvarná dílna

21. 09. Procházka 

25. 09. Dopravní hřiště

26. 09. Zeleninové hranolky

27. 09. Návštěva kina

ŠD 3

14. 09. Výtvarná dílna - kreslíme svou rodinu 

19. 09. Abstraktní malba

20. 09. Dopravní hřiště

21. 09. Procházka

22. 09. Poslech a zpěv lidových písní, tanec mazurky a polky

26. 09. Zeleninový salát

27. 09. Návštěva kina

29. 09. Kresba mého oblíbeného ovoce - zeleniny

ŠD 4

Celý týden - seznamování s areálem na Sokolovské

18. 09. Procházka

Říjen

Venkovní akce se konají pouze za příznivého počasí.

ŠD 1

02. 10. Volejbalová přípravka / Procházka

03. 10. Tanečky / Výtvarná dílna

04. 10. Sportuj ve škole

05. 10. Keramika pro přihlášené děti / Skládání origami

06. 10. Přírodovědný kroužek - beseda s ornitologem 

09. 10. Volejbalová přípravka / Procházka

10. 10. Roboden / Tvoření z přírodnin

11. 10. Sportuj ve škole

12. 10. Keramika / Výtvarná dílna - Ježek

13. 10. Přírodovědný kroužek

16. 10. Volejbalová přípravka / Procházka

17. 10. Roboden / Halloweenské tvoření

18. 10. Sportuj ve škole

19. 10. Divadlo Jójo - Mářenka a medvěd

20. 10. Přírodovědný kroužek / Halloweenské tvoření

23. 10. Volejbalová přípravka / Procházka

24. 10. Roboden

25. 10. Kino - Myška Pattie na vlnách dobrodružství

30. 10. Volejbalová přípravka, procházka, dlabání dýně

31. 10. Roboden

ŠD 2

02. 10. Volejbalová přípravka / Procházka

03. 10. Tanečky / Výtvarná dílna

04. 10. Sportuj ve škole

05. 10. Keramika pro přihlášené děti / Skládání origami

06. 10. Přírodovědný kroužek - beseda s ornitologem

09. 10. Volejbalová přípravka / Procházka

10. 10. Kuchtík / Roboden

11. 10. Sportuj ve škole

13. 10. Přírodovědný kroužek

16. 10. Volejbalová přípravka / Procházka

17. 10. Tanečky / Roboden

18. 10. Sportuj ve škole

19. 10. Divadlo Jójo - Mářenka a medvěd

20. 10. Přírodovědný kroužek / Halloweenské tvoření

23. 10. Volejbalová přípravka / Procházka

24. 10. Kuchtík / Roboden

25. 10. Kino - Myška Pattie na vlnách dobrodružství 

30. 10. Volejbalová přípravka, procházka

31. 10. Tanečky, Roboden

ŠD 3

03. 10. Tanečky / Roboden

04. 10. Sportuj ve škole

05. 10. Skládání origami

06. 10. Beseda s ornitologem

10. 10. Kuchtík

11. 10. Sportuj ve škole

12. 10. Roboden

13. 10. Beseda s ornitologem

17. 10. Tanečky / Roboden

18. 10. Sportuj ve škole

19. 10. Divadlo Jójo - Mářenka a medvěd

20. 10. Přírodovědný kroužek / Halloweenské tvoření

24. 10. Kuchtík / Roboden

25. 10. Kino - Myška Pattie na vlnách dobrodružství

31. 10. Tanečky, Roboden

ŠD 4

02. 10. Dopravní hřiště

06. 10. Sportuj ve škole

09. 10. Příprava podzimního nápoje

10. 10. Vyrábění z přírodnin

12. 10. Šipkovaná s úkoly

13. 10. Sportuj ve škole

16. 10. Pečení strašidel

17. 10. PČ - strašidelné masky na obličej

19. 10. Procházka - zachraňme paní Dýni

20. 10. Sportuj ve škole

23. 10. Dramatické ztvárnění pohádky

24. 10. Výtvarný program v Městském muzeu

31. 10. Příprava lívanců

Listopad

Venkovní akce se konají pouze za příznivého počasí.

ŠD 1

01. 11. Sportuj ve škole

02. 11. Drakiáda

03. 11. Přírodovědný kroužek, Abstraktní malba - Můj strom

06. 11. Volejbalová přípravka / Procházka - sběr a pozorování podzimních přírodnin

07. 11. Roboden

08. 11. Sportuj ve škole

09. 11. Keramika / Pracovní činnosti - Skřítek podzimníček

10. 11. Přírodovědný kroužek / Tiskátka z brambor

13. 11. Volejbalová přípravka / Procházka

14. 11. Roboden

15. 11. Sportuj ve škole

16. 11. Kino - Tonda, Slávka a kouzelné světlo

20. 11. Volejbalová přípravka, Procházka

21. 11. Roboden

22. 11. Sportuj ve škole

23. 11. Keramika, Společenské hry

24. 11. Přírodovědný kroužek

28. 11. Roboden

29. 11. Sportuj ve škole

30. 11. Tvořivé odpoledne - zvířátka v lese 

ŠD 2

01. 11. Sportuj ve škole

02. 11. Drakiáda

03. 11. Přírodovědný kroužek, Abstraktní malba - Můj strom

06. 11. Volejbalová přípravka / Procházka - sběr a pozorování podzimních přírodnin

07. 11. Kuchtík / Roboden

08. 11. Sportuj ve škole

09. 11. Keramika

10. 11. Přírodovědný kroužek

13. 11. Volejbalová přípravka / Procházka

14. 11. Talent spolužáků - ukázka hry na hudební nástroj

15. 11. Sportuj ve škole

16. 11. Kino - Tonda, Slávka a kouzelné světlo

20. 11. Volejbalová přípravka, Procházka

21. 11. Kuchtík, Roboden

22. 11. Sportuj ve škole

24. 11. Přírodovědný kroužek 

28. 11. Kuchtík, Roboden

29. 11. Sportuj ve škole

30. 11. Pantomima, Tvorba krmítka  

ŠD 3

01. 11. Sportuj ve škole

02. 11. Drakiáda

03. 11. Přírodovědný kroužek. Malba mého stromu

07. 11. Kuchtík

08. 11. Sportuj ve škole

09. 11. Roboden

10. 11. Přírodovědný kroužek / Společná práce - Skřítek podzimníče

13. 11. Koncert ve družině aneb talent spolužáků

14. 11. Můj hudební nástroj - výtvarná dílna

15. 11. Sportuj ve škole

16. 11. Kino - Tonda, Slávka a kouzelné světlo 

21. 11. Kuchtík

22. 11. Sportuj ve škole

23. 11. Roboden

24. 11. Přírodovědný kroužek

28. 11. Kuchtík

29. 11. Sportuj ve škole

30. 11. Výtvarná dílna na téma zvířátka v lese  

ŠD 4

02. 11. Drakiáda

03. 11. Sportuj ve škole

06. 11. Tvoření Skřítka podzimníčka

07. 11. Návštěva Kina - Divnosvět

10. 11. Sportuj ve škole

13. 11. Pečení sušenek

14. 11. Program v muzeu - Hřebečsko

16. 11. Talent spolužáků - hra na hudební nástroj

20. 11. Dramatizace pohádky

21. 11. Výtvarná dílna

23. 11. Relaxační cvičení

24. 11. Sportuj ve škole

28. 11. Skládání krmítka z papíru

30. 11. Relaxační cvičení 

Prosinec

ŠD 1

01. 12. Přírodovědný kroužek - Vycházka do lesa

ŠD 2

01. 12. Vycházka do lesa

ŠD 3

01. 12. Vycházka do lesa

ŠD 4

01. 12. Sportuj ve škole

Leden

Za příznivého počasí každodenní pobyt venku.

ŠD 1

 

ŠD 2

 

ŠD 3

 

ŠD 4

 

Únor

Za příznivého počasí každodenní pobyt venku.

ŠD 1

 

ŠD 2

 

ŠD 3

 

ŠD 4

 

Březen

Za příznivého počasí každodenní pobyt venku.

ŠD 1

 

ŠD 2

 

ŠD 3

 

ŠD 4

 

Duben

Za příznivého počasí každodenní pobyt venku.

ŠD 1

 

ŠD 2

 

ŠD

 

ŠD 4

Květen

Za příznivého počasí každodenní pobyt venku.

ŠD 1

 

ŠD 2

 

ŠD 3

 

ŠD 4

 

Červen

Za příznivého počasí každodenní pobyt venku.

ŠD 1

 

ŠD 2

 

ŠD 3

 

ŠD 4

 Mateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy