You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

Září

Venkovní akce se konají pouze za příznivého počasí.

ŠD 1

14. 9. Dopravní hřiště

21. 9. Sportuj ve škole

22. 9. Návštěva knihovny

26. 9. Šipkovaná

ŠD 2

13. 9. Dopravní hřiště

14. 9. Procházka městem

21. 9. Sportuj ve škole

22. 9. Procházka městem s průvodkyní

26. 9. Šipkovaná

29. 9. Procházka k rybníku Rosnička

ŠD 3

15. 9. Dopravní hřiště

22. 9. Procházka městem s průvodkyní

26. 9. Šipkovaná

29. 9. Procházka k rybníku Rosnička

30. 9. Sportovní kroužek

ŠD 4

12. 9. Návštěva muzea – Expedice pravěk

22. 9. – návštěva Lanového parku

26. 9. Šipkovaná

Říjen

Venkovní akce se konají pouze za příznivého počasí.

ŠD 1

3. 10. Volejbalová přípravka

05. 10. Sportuj ve škole

10. 10. Volejbalová přípravka

11. 10. Keramika

12. 10. Sportuj ve škole

13. 10. Badatelský kroužek

17. 10. Procházka na Stadion / Volejbalová přípravka

18. 10. Keramika

19. 10. Sportovní kroužek

20. 10. Kino - Chlupáčci

24. 10. Lanový park

25. 10. Mediální výchova

26. - 27. 10. Ředitelské volno - ŠD není z organizačních důvodů otevřena

28. 10. Státní svátek

31. 10. Dopravní hřiště

ŠD 2

3. 10. Tvořivá dílna - Ptačí budky

4. 10. Taneční kroužek při ŠD

5. 10. – Sportovní kroužek při ŠD

6. 10. – Procházka na Stadion

11. 10. – Keramika

12. 10. – Sportovní kroužek při ŠD

13. 10. – Procházka do Vodárenského lesa

19. 10. – Lanový park

17. 10. Dopravní hřiště / Volejbalová přípravka

18. 10. Tanečky

19. 10. Lanové centrum

20. 10. Kino - Chlupáčci

24. 10. Halloweenské tvoření

25. 10. Mediální výchova, Keramika pro přihlášené děti

26.-27. 10. Ředitelské volno - ŠD není z organizačních důvodů otevřena

28. 10. Státní svátek

ŠD 3

4. 10. Tanečky pro přihlášené děti

6. 10. návštěva Městské knihovny

7. 10. Sportovní kroužek v tělocvičně na Sokolovské

11. 10. KERAMIKA pro přihlášené děti

13. 10. procházka do Vodárenského lesa

14. 10. Sportovní kroužek

18. 10. Tanečky

20. 10. Kino - Chlupáčci

21. 10. Sportovní kroužek

24. 10. Dopravní hřiště

25. 10. Mediální výchova, Keramika pro přihlášené děti

26. - 27. 10. Ředitelské volno - ŠD není z organizačních důvodů otevřena

28. 10. Státní svátek

31. 10. Halloween - od 18:00 Strašidelná škola. Všichni jste srdečně zváni. :)

ŠD 4

Z důvodu suplování ŠD neprobíhají speciální akce. Děkujeme za pochopení.

Listopad

Venkovní akce se konají pouze za příznivého počasí.

ŠD 1

01. 11. Keramika

02. 11. Sportovní kroužek

03. 11. Geomag - magnetická stavebnice

04. 11. Procházka

07. 11. Celodružinová drakiáda

09. 11. Sportovní kroužek

10. 11. Badatelský kroužek

14. 11. Autodráha, Volejbalová přípravka<

15. 11. Keramika

16. 11. Sportovní kroužek

21. 11. Volejbalová přípravka, Nácvik na besídku

23. 11. Kroužek Sportuj ve škole

24 11. Badatelský kroužek pro přihlášené děti. Nácvik na besídku

28. 11. Volejbalová přípravka

29. 11. Kroužek Keramika, Nácvik na vánoční besídku 13:30 -14:30hod.

30. 11. Kroužek Sportuj ve škole

ŠD 2

01. 11. Tanečky, Práce s přírodninami - sova

02. 11. Sportovní kroužek

03. 11. Geomag - magnetická stavebnice

4.11. - Brambory - chipsy na plechu

07.11. Celodružinová drakiáda

08. 11. Keramika

09. 11. Sportovní kroužek

14. 11. Autodráha, Volejbalová přípravka

16. 11. Sportovní kroužek

21. 11. – Nacvičování na školní představení

23. 11. – Sportovní kroužek při ŠD

24. 11. – Nacvičování na školní představení

29. 11. – Nacvičování na školní představení

30. 11. – Sportovní kroužek při ŠD

ŠD 3

01. 11. Tanečky

03. 11. Geomag - magnetická stavebnice

04. 11. Sportovní kroužek

07.11. Celodružinová drakiáda

08. 11. Keramika

10. 11. Sportovní kroužek

21. 11. a 24. 11. budeme v čase od 13,30 do 15:00 pilně nacvičovat Vánoční překvapení

25. 11. Sportovky na Sokolce

29. 11. a 1. 12. Zkouška besídky v čase od 13:30 do 15:00

ŠD 4

Z důvodu suplování ŠD neprobíhají speciální akce. Děkujeme za pochopení.

Prosinec

ŠD 1

06.12. Návštěva Vánočního muzea

07.12. Nácvik na školní představení

08.12. Celodružinové Čertovské rojení v hale

09.12. Nácvik na školní představení

12.12. Volejbalová přípravka

13.12. Nácvik na školní představení - divadlo Trám od 10:00

14.12. Besídka pro rodiče - divadlo Trám - začátek 15:30

15.12. Procházka městem

16.12. Pečení perníčků

19.12. Bobování u stadionu

20.12. Vánoční posezení s pohádkou, koledami a tvořením

ŠD 2

05.12. Baletní představení Louskáček - Brno

06.12. Keramika - rozdávání výrobků

07.12. Nácvik na školní představení

08.12. Celodružinové Čertovské rojení

09.12. Nácvik na školní představení

12.12. Volejbalová přípravka

13.12. Nácvik na školní představení - divadlo Trám od 10:00, Tanečky

14.12. Besídka pro rodiče - divadlo Trám - začátek 15:30

15.12. Procházka městem

16.12. Pečení perníčků

19.12. Sáňkování - Svitavský stadion

20.12. Vánoční posezení s pohádkou, koledami a tvořením

ŠD 3

05.12. Baletní představení Louskáček - Brno

06.12. Návštěva Muzea / Keramika - rozdávání výrobků

07.12. Nácvik na školní představení

08.12. Celodružinové Čertovské rojení

09.12. Nácvik na školní představení

13.12. Nácvik na školní představení - divadlo Trám od 10:00, Tanečky

14.12. Besídka pro rodiče - divadlo Trám - začátek 15:30

16.12. Sportovní kroužek na Sokolce

20.12. Družinová vánoční besídka - dílničky, zpívání koled

19.12. Pobyt na zahradě školy - hry na sněhu, Pohádka

20.12. Vánoční posezení s pohádkou, koledami a tvořením

ŠD 4

Z důvodu suplování ŠD neprobíhají speciální akce. Děkujeme za pochopení.

Leden

Za příznivého počasí každodenní pobyt venku.

1. týden - téma - Co nám vypráví sněhová vločka

ŠD 1

03.01. Kroužek keramiky

04.01. Sportovní kroužek při ŠD, deskové hry

05.01 Badatelský kroužek, tvoření - sněhulák

06.01. Tříkrálový příběh - četba, pohádka - Chaloupka na vršku - Jak to bylo na Tři krále, tvoření - Tři králové

ŠD 2

03.01. Taneční kroužek, tvoření - Tři králové

04.01. Sportovní kroužek při ŠD

05.01. Kresba – Sněhová krajina

06.01. Konstruktivní stavebnice, čtení s porozuměním

ŠD 3

03.01. Taneční kroužek, komunitní kruh – Vánoční zážitky, co si přeji v novém roce

04.01. Deskové hry, hry s psychomotorickým padákem, Tři králové

05.01. Výtvarná dílna – Co nám vypráví sněhová vločka

06.01. Sportovní kroužek při ŠD - tělocvična na Sokolovské

ŠD 4

Z důvodu suplování ŠD neprobíhají speciální akce. Děkujeme za pochopení.

Únor

Za příznivého počasí každodenní pobyt venku.

1. týden - téma - Co nám vypráví sněhová vločka

ŠD 1

06.02. Muzeum - expozice Vesmír

08.02. Sportovky na hale

13.02. Kino - Zlouni

14.02. Valentýnské tvoření

15.02. Sportovky na hale

16.02. Masopustní dovádění na hale

21.02. Keramika

22.02. Sportovky na hale

ŠD 2

06.02. Muzeum - expozice Vesmír

08.02. Sportovky na hale

13.02. Kino - Zlouni

14.02. Valentýnské tvoření

15.02. Sportovky na hale

16.02. Masopustní dovádění na hale

21.02. Keramika

22.02. Sportovky na hale

ŠD 3

07.02. Městská knihovna - Dětské detektivky

10.02. Zimní olympijské hry

13.02. Kino - Zlouni

16.02. Masopustní dovádění na hale

24.02. Zdravé stolování

ŠD 4

Z důvodu suplování ŠD neprobíhají speciální akce. Děkujeme za pochopení.

Březen

Za příznivého počasí každodenní pobyt venku.

ŠD 1

01.03. Sportovky na hale

13.03. Volejbalová přípravka

14.03. Sportovky na hale

16.03. Kino - Mikulášovi patálie

20.03. Volejbalová přípravka

21.03. Keramika / knihovna

23.03. Vycházka k pramenu řeky Svitavy

27.03. Volejbalová přípravka

28.03. Vycházka na hřiště u stadionu

29.03. Sportovky na hale

30.03. Muzeum - Velikonoce

31.03. Velikonoční tvoření

ŠD 2

01.03. Sportovky na hale

13.03. Volejbalová přípravka

14.03. Sportovky na hale

16.03. Kino - Mikulášovi patálie

20.03. Volejbalová přípravka

21.03. Keramika / knihovna

23.03. Vycházka k pramenu řeky Svitavy

27.03. Volejbalová přípravka

28.03. Vycházka na hřiště u stadionu

29.03. Sportovky na hale

30.03. Muzeum - Velikonoce

31.03. Velikonoční tvoření

ŠD 3

17.03. Sportovky na hale

16.03. Kino - Mikulášovi patálie

21.03. Keramika / knihovna

23.03. Vycházka k pramenu řeky Svitavy

24.03. Sportovky na hale

30.03. Dílna u hoblic

31.03. Výtvarná dílna - Velikonoční tvoření

 

ŠD 4

Z důvodu suplování ŠD neprobíhají speciální akce. Děkujeme za pochopení.

Duben

Za příznivého počasí každodenní pobyt venku.

ŠD 1

03.04. Volejbalová přípravka

11.04. Procházka 13:30 - 15:00

12.04. Sportuj ve škole

13.04. Dopravní hřiště 

17.04. Volejbalová přípravka - pohybové hry

18.04. Procházka do okolí školy / Keramika

19.04. Sportovní kroužek při ŠD

20.04. Kino - animovaná komedie Úžasný Mauric

21.04. Výtvarné tvoření - LAPBOOK Den Země

24.04. Volejbalová přípravka

25.04. Dopravní hřiště 13:30 - 15:00 hod.

26.04. Kroužek Sportuj ve škole

27.04. Čarodějnice na chatě Rosnička

28.04. Čarodějnické pečení

ŠD 2

03.04. Dopravní hřiště

11.04. Procházka 13:30 - 15:00

12.04. Sportuj ve škole

17.04. Procházka do okolí školy / Taneční kroužek

19.04. Sportovní kroužek při ŠD

20.04. Kino - animovaná komedie Úžasný Mauric 

24.04. Čarodějnické tvoření a míchání lektvarů

25.04. Procházka do okolí školy (13:00 - 15:00)

26.04. Sportovní kroužek při ŠD

27.04. Čarodějnice na chatě Rosnička

28.04. Čarodějnické pečení

ŠD 3

03.04. Velikonoční pečení

11.04. Procházka 13:30 - 15:00

13.04. Výtvarná dílna

14.04. Sportovní kroužek

18.04. Dopravní hřiště / Taneční kroužek

19.04. Jednoduché pokusy pro zkoumání přírody

20.04. Kino - animovaná komedie Úžasný Mauric

21.04. Sportovní kroužek při ŠD

24.04. Čarodějnické tvoření a míchání lektvarů - výtvarná dílna

25.04. Procházka do okolí školy 13:00 - 15:00

27.04. Čarodějnice na chatě Rosnička

28.04. Sportovní hry / Čarodějnické pečení

ŠD 4

Z důvodu suplování ŠD neprobíhají speciální akce. Děkujeme za pochopení.

Květen

Za příznivého počasí každodenní pobyt venku.

ŠD 1

02. 05. Procházka do okolí školy, Keramika

03. 05. Sportuj ve škole

04. 05. Procházka na zmrzlinu

09. 05. Kouzelník Reno

10. 05. Sportuj ve škole 

11. 05. Výtvarné tvoření pro moji maminku 

15. 05. Volejbalová přípravka

16. 05. Keramika pro přihlášené děti

17. 05. Sportovní kroužek

18. 05. Lanový park

22. 05. Volejbalová přípravka

23. 05. Procházka

24. 05. Sportuj ve škole

25. 05. Kosmická show - vzdělávací program o vesmíru

29. 05. Volejbalová přípravka

30. 05. Bazén

31. 05. Sportuj ve škole 

ŠD 2

02. 05. Procházka do okolí školy, Taneční kroužek pro přihlášené děti

03. 05. Sportuj ve škole

04. 05. Dopravní hřiště

05. 05. Tvořivé odpoledne

09. 05. Kouzelník Reno

10. 05. Sportuj ve škole

11. 05. Tvořivé odpoledne - dárek pro maminku

16. 05. Tanečky, Procházka

17. 05. Sportovní kroužek

18. 05. Tvořivé odpoledne - Motýlek na louce

19. 05. Jóga pro děti

22. 05. Exkurze RS PLAST

23. 05. Keramika / Procházka

24. 05. Sportuj ve škole

25. 05. Kosmická show - vzdělávací program o vesmíru

26. 05. Tvořivé odpoledne - dinosaurus

29. 05. Výtvarná dílna

30. 05. Bazén

31. 05. Sportuj ve škole

ŠD 3

02. 05. Procházka do okolí školy, Taneční kroužek pro přihlášené děti

04. 05. Výtvarná dílna - Naše Země kulatá

05. 05. Sportovní kroužek

09. 05. Kouzelník Reno

11. 05. Vyrábíme, tvoříme

12. 05. Sportuj ve škole

16. 05. Tanečky, Procházka do okolí školy

17. 05. Lanový park

18. 05. Výtvarná dílna

19. 05. Sportovní kroužek

22. 05. Exkurze RS PLAST

23. 05. Keramika / Procházka

25. 05. Kosmická show - vzdělávací program o vesmíru

26. 05. Sportuj ve škole

30. 05. Bazén

31. 05. Výtvarná dílna

ŠD 4

Z důvodu suplování ŠD neprobíhají speciální akce. Děkujeme za pochopení.

Červen

Za příznivého počasí každodenní pobyt venku.

ŠD 1

01. 06. Hřiště - stadion

02. 06. Výtvarná dílna - Můj rok

05. 06. Volejbalová přípravka

06. 06. Dopravní hřiště

07. 06. Sportovní kroužek

08. 06. Procházka na Rákosníčkovo hřiště

09. 06. Pokusy a experimenty na zahradě

ŠD 2

01. 06. Hřiště - stadion

05. 06. Výtvarná dílna - Já a technologie

06. 06. Koloběžky

07. 06. Sportovní kroužek

08. 06. Procházka na Rákosníčkovo hřiště

09. 06. Pokusy a experimenty na zahradě

ŠD 3

01. 06. Hřiště - stadion

02. 06. Sportuj ve škole

05. 06. Výtvarná dílna - Můj robot

06. 06. Koloběžky

07. 06. Lanové centrum

08. 06. Procházka na Rákosníčkovo hřiště

09. 06. Sportovní kroužek, Pokusy a experimenty na zahradě

ŠD 4

Z důvodu suplování ŠD neprobíhají speciální akce. Děkujeme za pochopení.Mateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy