You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

Září

Venkovní akce se konají pouze za příznivého počasí.

ŠD 1

14. 9. Dopravní hřiště

21. 9. Sportuj ve škole

22. 9. Návštěva knihovny

26. 9. Šipkovaná

ŠD 2

13. 9. Dopravní hřiště

14. 9. Procházka městem

21. 9. Sportuj ve škole

22. 9. Procházka městem s průvodkyní

26. 9. Šipkovaná

29. 9. Procházka k rybníku Rosnička

ŠD 3

15. 9. Dopravní hřiště

22. 9. Procházka městem s průvodkyní

26. 9. Šipkovaná

29. 9. Procházka k rybníku Rosnička

30. 9. Sportovní kroužek

ŠD 4

12. 9. Návštěva muzea – Expedice pravěk

22. 9. – návštěva Lanového parku

26. 9. Šipkovaná

Říjen

Venkovní akce se konají pouze za příznivého počasí.

ŠD 1

3. 10. Volejbalová přípravka

05. 10. Sportuj ve škole

10. 10. Volejbalová přípravka

11. 10. Keramika

12. 10. Sportuj ve škole

13. 10. Badatelský kroužek

17. 10. Procházka na Stadion / Volejbalová přípravka

18. 10. Keramika

19. 10. Sportovní kroužek

20. 10. Kino - Chlupáčci

24. 10. Lanový park

25. 10. Mediální výchova

26. - 27. 10. Ředitelské volno - ŠD není z organizačních důvodů otevřena

28. 10. Státní svátek

31. 10. Dopravní hřiště

ŠD 2

3. 10. Tvořivá dílna - Ptačí budky

4. 10. Taneční kroužek při ŠD

5. 10. – Sportovní kroužek při ŠD

6. 10. – Procházka na Stadion

11. 10. – Keramika

12. 10. – Sportovní kroužek při ŠD

13. 10. – Procházka do Vodárenského lesa

19. 10. – Lanový park

17. 10. Dopravní hřiště / Volejbalová přípravka

18. 10. Tanečky

19. 10. Lanové centrum

20. 10. Kino - Chlupáčci

24. 10. Halloweenské tvoření

25. 10. Mediální výchova, Keramika pro přihlášené děti

26.-27. 10. Ředitelské volno - ŠD není z organizačních důvodů otevřena

28. 10. Státní svátek

ŠD 3

4. 10. Tanečky pro přihlášené děti

6. 10. návštěva Městské knihovny

7. 10. Sportovní kroužek v tělocvičně na Sokolovské

11. 10. KERAMIKA pro přihlášené děti

13. 10. procházka do Vodárenského lesa

14. 10. Sportovní kroužek

18. 10. Tanečky

20. 10. Kino - Chlupáčci

21. 10. Sportovní kroužek

24. 10. Dopravní hřiště

25. 10. Mediální výchova, Keramika pro přihlášené děti

26. - 27. 10. Ředitelské volno - ŠD není z organizačních důvodů otevřena

28. 10. Státní svátek

31. 10. Halloween - od 18:00 Strašidelná škola. Všichni jste srdečně zváni. :)

ŠD 4

Z důvodu suplování ŠD neprobíhají speciální akce. Děkujeme za pochopení.

Listopad

Venkovní akce se konají pouze za příznivého počasí.

ŠD 1

01. 11. Keramika

02. 11. Sportovní kroužek

03. 11. Geomag - magnetická stavebnice

04. 11. Procházka

07. 11. Celodružinová drakiáda

09. 11. Sportovní kroužek

10. 11. Badatelský kroužek

14. 11. Autodráha, Volejbalová přípravka<

15. 11. Keramika

16. 11. Sportovní kroužek

21. 11. Volejbalová přípravka, Nácvik na besídku

23. 11. Kroužek Sportuj ve škole

24 11. Badatelský kroužek pro přihlášené děti. Nácvik na besídku

28. 11. Volejbalová přípravka

29. 11. Kroužek Keramika, Nácvik na vánoční besídku 13:30 -14:30hod.

30. 11. Kroužek Sportuj ve škole

ŠD 2

01. 11. Tanečky, Práce s přírodninami - sova

02. 11. Sportovní kroužek

03. 11. Geomag - magnetická stavebnice

4.11. - Brambory - chipsy na plechu

07.11. Celodružinová drakiáda

08. 11. Keramika

09. 11. Sportovní kroužek

14. 11. Autodráha, Volejbalová přípravka

16. 11. Sportovní kroužek

21. 11. – Nacvičování na školní představení

23. 11. – Sportovní kroužek při ŠD

24. 11. – Nacvičování na školní představení

29. 11. – Nacvičování na školní představení

30. 11. – Sportovní kroužek při ŠD

ŠD 3

01. 11. Tanečky

03. 11. Geomag - magnetická stavebnice

04. 11. Sportovní kroužek

07.11. Celodružinová drakiáda

08. 11. Keramika

10. 11. Sportovní kroužek

21. 11. a 24. 11. budeme v čase od 13,30 do 15:00 pilně nacvičovat Vánoční překvapení

25. 11. Sportovky na Sokolce

29. 11. a 1. 12. Zkouška besídky v čase od 13:30 do 15:00

ŠD 4

Z důvodu suplování ŠD neprobíhají speciální akce. Děkujeme za pochopení.

Prosinec

ŠD 1

06.12. Návštěva Vánočního muzea

07.12. Nácvik na školní představení

08.12. Celodružinové Čertovské rojení v hale

09.12. Nácvik na školní představení

12.12. Volejbalová přípravka

13.12. Nácvik na školní představení - divadlo Trám od 10:00

14.12. Besídka pro rodiče - divadlo Trám - začátek 15:30

15.12. Procházka městem

16.12. Pečení perníčků

19.12. Bobování u stadionu

20.12. Vánoční posezení s pohádkou, koledami a tvořením

ŠD 2

05.12. Baletní představení Louskáček - Brno

06.12. Keramika - rozdávání výrobků

07.12. Nácvik na školní představení

08.12. Celodružinové Čertovské rojení

09.12. Nácvik na školní představení

12.12. Volejbalová přípravka

13.12. Nácvik na školní představení - divadlo Trám od 10:00, Tanečky

14.12. Besídka pro rodiče - divadlo Trám - začátek 15:30

15.12. Procházka městem

16.12. Pečení perníčků

19.12. Sáňkování - Svitavský stadion

20.12. Vánoční posezení s pohádkou, koledami a tvořením

ŠD 3

05.12. Baletní představení Louskáček - Brno

06.12. Návštěva Muzea / Keramika - rozdávání výrobků

07.12. Nácvik na školní představení

08.12. Celodružinové Čertovské rojení

09.12. Nácvik na školní představení

13.12. Nácvik na školní představení - divadlo Trám od 10:00, Tanečky

14.12. Besídka pro rodiče - divadlo Trám - začátek 15:30

16.12. Sportovní kroužek na Sokolce

20.12. Družinová vánoční besídka - dílničky, zpívání koled

19.12. Pobyt na zahradě školy - hry na sněhu, Pohádka

20.12. Vánoční posezení s pohádkou, koledami a tvořením

ŠD 4

Z důvodu suplování ŠD neprobíhají speciální akce. Děkujeme za pochopení.

Leden

Za příznivého počasí každodenní pobyt venku.

1. týden - téma - Co nám vypráví sněhová vločka

ŠD 1

03.01. Kroužek keramiky

04.01. Sportovní kroužek při ŠD, deskové hry

05.01 Badatelský kroužek, tvoření - sněhulák

06.01. Tříkrálový příběh - četba, pohádka - Chaloupka na vršku - Jak to bylo na Tři krále, tvoření - Tři králové

ŠD 2

03.01. Taneční kroužek, tvoření - Tři králové

04.01. Sportovní kroužek při ŠD

05.01. Kresba – Sněhová krajina

06.01. Konstruktivní stavebnice, čtení s porozuměním

ŠD 3

03.01. Taneční kroužek, komunitní kruh – Vánoční zážitky, co si přeji v novém roce

04.01. Deskové hry, hry s psychomotorickým padákem, Tři králové

05.01. Výtvarná dílna – Co nám vypráví sněhová vločka

06.01. Sportovní kroužek při ŠD - tělocvična na Sokolovské

ŠD 4

Z důvodu suplování ŠD neprobíhají speciální akce. Děkujeme za pochopení.
 Mateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy