You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

Září

Venkovní akce se konají pouze za příznivého počasí. 

ŠD 1

12. 09. Procházka do okolí školy

13. 09. Lanový park

18. 09. Prohlídka věže Mariánského kostela s vyhlídkou na náměstí

19. 09. Dopravní hřiště

21. 09. Procházka

22. 09. Poslech a zpěv lidových písní, tanec mazurky a polky 

25. 09. Výroba ovocných špízů / Volejbalová přípravka

26. 09. Tvořivé odpoledne

27. 09. Návštěva kina 

ŠD 2

11. 09. Lanový park

12. 09. Procházka do okolí školy

13. 09. Výtvarné tvoření - Rodokmen 

18. 09. Prohlídka věže Mariánského kostela s vyhlídkou na náměstí

20. 09. Výtvarná dílna

21. 09. Procházka 

25. 09. Dopravní hřiště

26. 09. Zeleninové hranolky

27. 09. Návštěva kina

ŠD 3

14. 09. Výtvarná dílna - kreslíme svou rodinu 

19. 09. Abstraktní malba

20. 09. Dopravní hřiště

21. 09. Procházka

22. 09. Poslech a zpěv lidových písní, tanec mazurky a polky

26. 09. Zeleninový salát

27. 09. Návštěva kina

29. 09. Kresba mého oblíbeného ovoce - zeleniny

ŠD 4

Celý týden - seznamování s areálem na Sokolovské

18. 09. Procházka

Říjen

Venkovní akce se konají pouze za příznivého počasí.

ŠD 1

02. 10. Volejbalová přípravka / Procházka

03. 10. Tanečky / Výtvarná dílna

04. 10. Sportuj ve škole

05. 10. Keramika pro přihlášené děti / Skládání origami

06. 10. Přírodovědný kroužek - beseda s ornitologem 

09. 10. Volejbalová přípravka / Procházka

10. 10. Roboden / Tvoření z přírodnin

11. 10. Sportuj ve škole

12. 10. Keramika / Výtvarná dílna - Ježek

13. 10. Přírodovědný kroužek

16. 10. Volejbalová přípravka / Procházka

17. 10. Roboden / Halloweenské tvoření

18. 10. Sportuj ve škole

19. 10. Divadlo Jójo - Mářenka a medvěd

20. 10. Přírodovědný kroužek / Halloweenské tvoření

23. 10. Volejbalová přípravka / Procházka

24. 10. Roboden

25. 10. Kino - Myška Pattie na vlnách dobrodružství

30. 10. Volejbalová přípravka, procházka, dlabání dýně

31. 10. Roboden

ŠD 2

02. 10. Volejbalová přípravka / Procházka

03. 10. Tanečky / Výtvarná dílna

04. 10. Sportuj ve škole

05. 10. Keramika pro přihlášené děti / Skládání origami

06. 10. Přírodovědný kroužek - beseda s ornitologem

09. 10. Volejbalová přípravka / Procházka

10. 10. Kuchtík / Roboden

11. 10. Sportuj ve škole

13. 10. Přírodovědný kroužek

16. 10. Volejbalová přípravka / Procházka

17. 10. Tanečky / Roboden

18. 10. Sportuj ve škole

19. 10. Divadlo Jójo - Mářenka a medvěd

20. 10. Přírodovědný kroužek / Halloweenské tvoření

23. 10. Volejbalová přípravka / Procházka

24. 10. Kuchtík / Roboden

25. 10. Kino - Myška Pattie na vlnách dobrodružství 

30. 10. Volejbalová přípravka, procházka

31. 10. Tanečky, Roboden

ŠD 3

03. 10. Tanečky / Roboden

04. 10. Sportuj ve škole

05. 10. Skládání origami

06. 10. Beseda s ornitologem

10. 10. Kuchtík

11. 10. Sportuj ve škole

12. 10. Roboden

13. 10. Beseda s ornitologem

17. 10. Tanečky / Roboden

18. 10. Sportuj ve škole

19. 10. Divadlo Jójo - Mářenka a medvěd

20. 10. Přírodovědný kroužek / Halloweenské tvoření

24. 10. Kuchtík / Roboden

25. 10. Kino - Myška Pattie na vlnách dobrodružství

31. 10. Tanečky, Roboden

ŠD 4

02. 10. Dopravní hřiště

06. 10. Sportuj ve škole

09. 10. Příprava podzimního nápoje

10. 10. Vyrábění z přírodnin

12. 10. Šipkovaná s úkoly

13. 10. Sportuj ve škole

16. 10. Pečení strašidel

17. 10. PČ - strašidelné masky na obličej

19. 10. Procházka - zachraňme paní Dýni

20. 10. Sportuj ve škole

23. 10. Dramatické ztvárnění pohádky

24. 10. Výtvarný program v Městském muzeu

31. 10. Příprava lívanců

Listopad

Venkovní akce se konají pouze za příznivého počasí.

ŠD 1

01. 11. Sportuj ve škole

02. 11. Drakiáda

03. 11. Přírodovědný kroužek, Abstraktní malba - Můj strom

06. 11. Volejbalová přípravka / Procházka - sběr a pozorování podzimních přírodnin

07. 11. Roboden

08. 11. Sportuj ve škole

09. 11. Keramika / Pracovní činnosti - Skřítek podzimníček

10. 11. Přírodovědný kroužek / Tiskátka z brambor

13. 11. Volejbalová přípravka / Procházka

14. 11. Roboden

15. 11. Sportuj ve škole

16. 11. Kino - Tonda, Slávka a kouzelné světlo

20. 11. Volejbalová přípravka, Procházka

21. 11. Roboden

22. 11. Sportuj ve škole

23. 11. Keramika, Společenské hry

24. 11. Přírodovědný kroužek

28. 11. Roboden

29. 11. Sportuj ve škole

30. 11. Tvořivé odpoledne - zvířátka v lese 

ŠD 2

01. 11. Sportuj ve škole

02. 11. Drakiáda

03. 11. Přírodovědný kroužek, Abstraktní malba - Můj strom

06. 11. Volejbalová přípravka / Procházka - sběr a pozorování podzimních přírodnin

07. 11. Kuchtík / Roboden

08. 11. Sportuj ve škole

09. 11. Keramika

10. 11. Přírodovědný kroužek

13. 11. Volejbalová přípravka / Procházka

14. 11. Talent spolužáků - ukázka hry na hudební nástroj

15. 11. Sportuj ve škole

16. 11. Kino - Tonda, Slávka a kouzelné světlo

20. 11. Volejbalová přípravka, Procházka

21. 11. Kuchtík, Roboden

22. 11. Sportuj ve škole

24. 11. Přírodovědný kroužek 

28. 11. Kuchtík, Roboden

29. 11. Sportuj ve škole

30. 11. Pantomima, Tvorba krmítka  

ŠD 3

01. 11. Sportuj ve škole

02. 11. Drakiáda

03. 11. Přírodovědný kroužek. Malba mého stromu

07. 11. Kuchtík

08. 11. Sportuj ve škole

09. 11. Roboden

10. 11. Přírodovědný kroužek / Společná práce - Skřítek podzimníče

13. 11. Koncert ve družině aneb talent spolužáků

14. 11. Můj hudební nástroj - výtvarná dílna

15. 11. Sportuj ve škole

16. 11. Kino - Tonda, Slávka a kouzelné světlo 

21. 11. Kuchtík

22. 11. Sportuj ve škole

23. 11. Roboden

24. 11. Přírodovědný kroužek

28. 11. Kuchtík

29. 11. Sportuj ve škole

30. 11. Výtvarná dílna na téma zvířátka v lese  

ŠD 4

02. 11. Drakiáda

03. 11. Sportuj ve škole

06. 11. Tvoření Skřítka podzimníčka

07. 11. Návštěva Kina - Divnosvět

10. 11. Sportuj ve škole

13. 11. Pečení sušenek

14. 11. Program v muzeu - Hřebečsko

16. 11. Talent spolužáků - hra na hudební nástroj

20. 11. Dramatizace pohádky

21. 11. Výtvarná dílna

23. 11. Relaxační cvičení

24. 11. Sportuj ve škole

28. 11. Skládání krmítka z papíru

30. 11. Relaxační cvičení 

Prosinec

ŠD 1

01. 12. Přírodovědný kroužek - Vycházka do lesa

04. 12. Volejbalová přípravka / Procházka

05. 12. Divadlo - Rampouchová pohádka

06. 12. Čertovské Sportuj ve škole v maskách

07. 12. Tvořivé odpoledne

08. 12. Přírodovědný kroužek / Poslech a zpěv Vánočních písniček

11. 12. Volejbalová přípravka / Zimní procházka městem

12. 12. Roboden / Konstruktivní stavebnice

13. 12. Vánoční program muzeu

14. 12. Tvořivé odpoledne - dopis Ježíškovi + svícen / Keramika

15. 12. Přírodovědný kroužek, poslech vánočních koled

ŠD 2

01. 12. Vycházka do lesa

04. 12. Volejbalová přípravka / Procházka

05. 12. Divadlo - Rampouchová pohádka

06. 12. Čertovské Sportuj ve škole v maskách

07. 12. Výtvarná dílna - Andílci

08. 12. Přírodovědný kroužek / Poslech a zpěv Vánočních písniček

11. 12. Volejbalová přípravka / Zimní procházka městem

12. 12. Vánoce v mém srdci - aneb jak kdo tráví Vánoce / Tanečky

13. 12. Vánoční program v muzeu

14. 12. Předvánoční tvoření

15. 12. Přírodovědný kroužek, poslech vánočních koled  

ŠD 3 +ŠD 4

01. 12. Vycházka do lesa

05. 12. Divadlo - Rampouchová pohádka

06. 12. Čertovské Sportuj ve škole v maskách

07. 12. Andělské tvoření /Roboden

08. 12. Přírodovědný kroužek / Poslech a zpěv Vánočních písniček

12. 12. Taneční kroužek

13. 12. Vánoční program v muzeu

14. 12. Roboden / Píšeme dopis Ježíškovi

15. 12. Přírodovědný kroužek

Leden

Za příznivého počasí každodenní pobyt venku.

ŠD 1

08. 01. Vycházka /volejbalová přípravka

09. 01. Roboden

10. 01. Sportovky na hale

11. 01. Kino

12. 01. Přírodovědný kroužek 

22. 01. Vycházka /volejbalová přípravka

23. 01. Roboden

24. 01. Sportovky na hale

25. 01. Tvořivé odpoledne

29. 01. Vycházka

30. 01. Roboden

31. 01. Sportovky na hale 

ŠD 2

08. 01. Vycházka /volejbalová přípravka

09. 01. Kuchtík / Roboden

10. 01. Sportovky na hale

11. 01. Kino

12. 1. Přírodovědný kroužek 

22. 01. Vycházka /volejbalová přípravka

23. 01. Tvořivé odpoledne

24. 01. Sportovky na hale

29. 01. Vycházka

30. 01. Tvořivé odpoledne

31. 01. Sportovky na hale

ŠD 3

10. 01. Sportovky na hale

11. 01. Kino

12. 01. Přírodovědný kroužek

24. 01. Sportovky na hale

25. 01. Tvořivé odpoledne

31. 01. Sportovky na hale 

ŠD 4

12. 01. Bruslení

23. 01. Bruslení

29. 01. Vycházka do parku

30. 01. Tvořivé odpoledne

Únor

Za příznivého počasí každodenní pobyt venku.

ŠD 1

01. 02. Keramika

05. 02. Vycházka / Volejbalová přípravka

06. 02. Roboden

07. 02. Sportovky

08. 02. Tvořivé odpoledne

09. 02. Přírodovědný kroužek

12. 02. Vycházka / Volejbalová přípravka

13. 02. Roboden

14. 02. Sportovky

15. 02. Valentýnský ples

16. 02. Tvořivé odpoledne

19. 02. Vycházka / Volejbalová přípravka

20. 02. Roboden

21. 02. Sportovky

22. 02. Kino

23. 02. Tvořivé odpoledne

26. 02. Vycházka / Volejbalová přípravka

27. 02. Roboden

28. 02. Sportovky

29. 02. Keramika

ŠD 2

05. 02. Vycházka / Volejbalová přípravka

06. 02. Kuchtík 07. 02. Sportovky

08. 02. Tvořivé odpoledne

09. 02. Přírodovědný kroužek

12. 02. Vycházka / Volejbalová přípravka

13. 02. Roboden

14. 02. Sportovky

15. 02. Valentýnský ples

16. 02. Tvořivé odpoledne 

19. 02. Vycházka / Volejbalová přípravka

20. 02. Roboden

21. 02. Sportovky

22. 02. Kino

23. 02. Tvořivé odpoledne

26. 02. Vycházka / Volejbalová přípravka

27. 02. Roboden

28. 02. Sportovky

29. 02. Tvořivé odpoledne

ŠD 3

01. 02. Tvořivé odpoledne

07. 02. Keramická dílnička

08. 02. Tvořivé odpoledne / Roboden

09. 02. Sportovky

14. 02. Příprava masopustních koblížků

15. 02. Valentýnský ples

16. 02. Sportovky 

21. 02. Vycházka

22. 02. Kino

23. 02. Sportovky

28. 02. Roboden

29. 02. Tvořivé odpoledne

ŠD 4

05. 02. Tvořivé odpoledne

09. 02. Sportovky

12. 02. Tvořivé odpoledne

15. 02. Valentýnský ples

16. 02. Sportovky

19. 02. Kino

22. 02. Vycházka

23. 02. Sportovky

27. 02. Vycházka

29. 02. Tvořivé odpoledne

Březen

Za příznivého počasí každodenní pobyt venku.

ŠD 1

04. 03. Vycházka / Volejbalová přípravka

05. 03. Roboden

06. 03. Sportovky

07. 03. Tvořivé odpoledne

08. 03. Přírodovědný kroužek

18. 03. Vycházka / Volejbalová přípravka

20. 03. Sportovky

21. 03. Muzeum

25. 03. Vycházka / Volejbalová přípravka

26. 03. Velikonoční tvoření

27. 03. Sportovky

ŠD 2

04. 03. Vycházka / Volejbalová přípravka

05. 03. Roboden

06. 03. Sportovky

07. 03. Tvořivé odpoledne

08. 03. Přírodovědný kroužek

18. 03. Vycházka / Volejbalová přípravka

19. 03. Kuchtík

20. 03. Sportovky

21. 03. Muzeum

25. 03. Vycházka / Volejbalová přípravka

26. 03. Velikonoční tvoření

27. 03. Sportovky 

ŠD 3

01. 03. Sportovky

06. 03. Keramická dílnička

07. 03. Roboden

08. 03. Sportovky

19. 03. Kuchtík

20. 03. Příprava Smoothie

21. 03. Muzeum

22. 03. Sportovky

27. 03. Velikonoční tvoření

ŠD 4

01. 03. Sportovky

04. 03. Tvořivé odpoledne

08. 03. Sportovky

19. 03. Vycházka

22. 03. Sportovky

Duben

Za příznivého počasí každodenní pobyt venku.

ŠD 1

02. 04. Skládání Origami

03. 04. Sportovky

08. 04. Vycházka / Volejbalová přípravka

09. 04. Návštěva knihovny

10. 04. Sportovky

11. 04. Pohádkové odpoledne

12. 04. Přírodovědný kroužek

ŠD 2

02. 04. Jarní tvoření

03. 04. Sportovky

08. 04. Vycházka / Volejbalová přípravka

09. 04. Tvoření - záložka

10. 04. Sportovky

11. 04. Pohádkové odpoledne

12. 04. Přírodovědný kroužek

ŠD 3

03. 04. Procházka

05. 04. Sportovky

10. 04. Vycházka

11. 04. Pohádkové odpoledne

12. 04. Sportovky

ŠD 4

02. 04. Výroba samolepek

05. 04. Sportovky

11. 04. Pohádkové odpoledne

12. 04. Sportovky

Květen

Za příznivého počasí každodenní pobyt venku.

ŠD 1

 

ŠD 2

 

ŠD 3

 

ŠD 4

 

Červen

Za příznivého počasí každodenní pobyt venku.

ŠD 1

 

ŠD 2

 

ŠD 3

 

ŠD 4

 Mateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy