You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

Plánované akce na měsíc září 2023
Datum Čas   Akce  
30.-01.09. 3 dny 6.A, 6.B - Adatační pobyt na Svratouchu
31.08. 09:00-14:00 Adaptační den 1. třídy
04.09. 07:55-08:40 Zahájení školního roku
04.09. 15:30-16:30 1. - 2. a 5. - 6. třída - Schůzka s rodiči
05.09. 15:30-16:30 3. - 4. třída - Schůzka s rodiči
06.09. 15:30-16:30 7. - 8. třída - Schůzka s rodiči
06.-08. 3 dny OVOV - Republikové finále
07.09. 15:30-16:30 9. třída - Schůzka s rodiči, Úvod k volbě povolání - přihlášky na SŠ
12.09. 09:00-11:00 Polytechnické vzdělávání v MŠ - MŠ Větrná
12.09. 9:30 - 11:00 1.A, 1.B, 2.A, 2.B - Zahájení plavání
14.09. 07:55-11:35 Běh kolem Rosničky
19.09. 09:00-11:00 Polytechnické vzdělávávní v MŠ - MŠ M. Majerové
26.09. 09:00-11:00 Polytechnické vzdělávání v MŠ - MŠ ČSA
26.09. 07:55-09.35 9.B - Hrou proti AIDS
26.09. 09:55 - 12:30 9.A - Hrou proti AIDS
27.09. 09:55-11:35 6.A, 6,B - Výstava hub - Městské muzeum Svitavy
28.09. 1 den Státní svátek
29.09. 07:55-11:35 1. - 6. třídy - OVOV - Sportovní den (pomoc 1. - 2. hodinu 9.B, 3. - 4. hodinu 9.A)
29.09. 07:55-11:35 7. a 8. třídy - Projektový den - MiniGlobe
29.09. 07:55-09:35 9.A - Projektový den - První pomoc
29.09. 09:55-11:35 9.B - Projektový den - První pomoc

 

Plánované akce na měsíc říjen 2023
Datum Čas   Akce  
03.10. 08:00-13:30 Výběr 2. stupně - Fotbal 10+1
03.10. 09:00-11:00 Polytechnické vzdělávání MŠ - MŠ Horákové
04.10. 15:30-17:00 Bádání předškoláků s rodiči
11.10. 07:55-08:40 8. a 9. třída - Přírodovědný klokan
16.10 15:30-16:30 Spolek rodičů - schůzka důvěrníků tříd
19.10. 09:55-11:35 8.A. 9.A, 9.B - Přehlídka středních škol - Svitavy
24.10. 18:00 - 07:55 7.A - Přespání ve škole
25.10. 07:00-09:00 Sběrová akce
25.10. 07:55-10:40 9.A, 9.B - ZtV2 - BAdatelské dopoledne v MŠ - Pražská Zajíci
25.10. 07:55-11:35 1. - 5. ročník - Projektový den - Mediální výchova v duchu Halloweena - soutěž o nejlepší masku
25.10. 07:55-12:30 4. - 8. třída - Projektový den - Mediální výchova v duchu Halloweena - soutěž o nejlepší masku
25.10. 07:55-11:35 9. třídy - Přijímačky nanečisto I.
26.-27.10. 2 dny Podzimní prázdniny
30.10. 18:00 - 19:30 MŠ, 1. - 4. třída - Halloweenská strašidelná škola na Pražské
Plánované akce na měsíc listopad 2023
Datum Čas   Akce  
01.11. 15:30-17:00 Bádání předškoláků s rodiči
03.11. 09:55-11:35 2.B - Vv - Návštěva muzea
06.11. 16:00-18:00 Zahájení týdne partnerství
07.11. 07:55-13:25 ČepsCup - Výběr chlapců 1. - 5. třídy
07.11. 12:00-13:00 Týden partnerství MAP - Informatika pro 1. stupeň ZŠ
07.11. 15:15-16:15 9.A - Volba povolání - střední školy - schůzka s výchovným poradcem
07.11. 16:30-17:30 9.B - Volba povolání - střední školy - schůzka s výchovným poradcem
08.11. 12:00-13:00 Týden partnerství MAP - Informatika pro 2. stupeň
08.11. 07:55-09:35 8.A - GY - Projekt I KAP II
08.11 14:00-16:00 Pedagogická rada
08.11 16:00-17:00 5.A - Volba povolání - víceletá gymnázia - schůzka s výchovným poradcem
09.11. 15:30-17:30 Bádání předškoláků s rodiči - Týden partnerství MAP - Robotika hrou
10.11. 08:30-10:00 Roboden v MŠ - Zajíci - Týden partnerství MAP
13.11. 07:55-13:25 Florbal - Turnaj 3. kategorie - Výběr dívek 6. - 7. tříd
14.11. 09:55-11:35 3.A, 3.B - Divadelní představení
14.11. 07:55-13:25 ČepsCup - Výběr dívek 1. - 5. třída
14.11. 14:00-23:00 Divadelní představení The Addams Family - 2. stupeň - Brno
17.11. 1 den Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii
22.11. 07:55-13:25 Florbal - Turnaj 4. kategorie - Výběr dívek 8.-9. tříd
23.11. 07:55-15:05 5.A - Návštěva poslanecké sněmovny - Praha
23.11. 07:55-13:25 Florbal - Turnaj 4. kategorie - Výběr chlapců 8. - 9. třídy
28.11. 07:55-15:05 Školská futsalová liga - Výběr chlapců 6. - 7. třídy
29.11. 15:30 1. - 9. třída - Schůzky  srodiči
30.11. 13:30-15:00 Školní kolo dějepisné olympiády
30.11. 15:30-17:00 Bádání předškoláků s rodiči - Přírodní vědy
Plánované akce na měsíc prosinec 2023
Datum Čas   Akce  
05.12. 07:55-11:35 9.A a 9.B - Mikulášská
07.12. 16:30-17:30 Rozsvícení vánočního stromečku a charitativní akce
13.12. 07:55-11:35 Ekotým - Charitativní prodejní akce
13.12. 12:40-14:15 4.A - Vánoční muezum ve Svitavách
18.12. 07:55-11:35 MŠ a 1. - 3. třída - Vánoční dílny Pražská
18.12. 07:55-11:35 4. - 6. třída - Vánoční dílny Sokolovská
18.12. 07:55-11:35 7. - 9. třída - Vánoční sportování - Hala
18.12. 18:00 2.B - Přespání ve škole
18.12. 18:00 7.B - Přespání ve škole
19.12. 07:55-11:35 Vánoční besídky
20.-22.12. 3 dny Ředitelské volno
23.12.-02.01.   Vánoční prázdniny

Plánované akce na měsíc leden 2024

08.01. 13:00-14:30 6.A, 6.B - Dívky - Workshop - Jak o sebe pečovat ve stresových situacích
09.01. 11:45-15:05 Školní futsalová liga - Oblastní kolo - Výběr chlapců 6. - 7. tříd
12.01. 09:55-13:25 Školní futsalová liga - Oblastní kolo - Výběr chlapců 8. - 9. tříd
12.01. 10:50-12:30 9.A, 9.B - Dívky - Workshop - Jak o sebe pečovat ve stresových situacích
17.01. 07:55-11:35 Dějepisná olympiáda - Okresní kolo
17.01. 16:00-17:00 Předškolička na Pražské
24.01. 14:00-16:30 Pedagogická rada
25.01. 11:30-13:00 8.A - Dívky - Workshop - Jak o sebe pečovat ve stresových situacích
30.01. 07:55-15:05 Krajské kolo florbalu - ČepsCup - Výběr chlapců 4. - 5. třída - Pardubice
30.01. 12:00-13:00 7.A, 7.B - Dívky - Workshop - Jak o sebe pečovat ve stresových situacích
31.01. 10:55-12:30 Výdej výpisu vysvědčení

Plánované akce na měsíc únor 2024

01.02. 07:55-12:00 1. - 8. třída - Projektový den - Finanční gramotnost
01.02. 07:55-11:35 9. třída - Přijímačky nanečisto II

02.02.

1 den

Pololetní prázdniny

11.-16.02. 6 dní 6.A a 6.B - Lyžařský výcvik - Chata Zvonice
12.02. 11:45-13:25 7.A, 7.B - Zeměpisné promítání - Planeta Země
12.02. 08:15-14:00 7. třídy -1 zástupce - Okresní kolo Soutěže v cizích jazycích
14.02. 15:30-16:30 Předškolička na Pražské
14.02. 08:15-14:00 9. tříedy - 1 zástupce - Okresní kolo Soutěže v cizích jazycích
21.02. 15:30-16:30 Informační schůzka s rodiči žáků - Velká Británie - v 8.A

Plánované akce na měsíc březen 2024

06.03. 09:00-16:30 Den otevřených dveří
06.03. 15:30-16:30 Předškolička na Pražské

11.-15.03.

5 dní

Jarní prázdniny

28.03. 1 den Velikonoční prázdniny
29.03. 1 den Státní svátek

Plánované akce na měsíc duben 2024

01.04. 1 den Velikonoční pondělí
10.04. 15:30-16:30 Předškolička na Pražské
12.-15.04. 2 dny 9. třídy - Přijímací zkoušky na SŠ
16.-17.04. 2 dny 5. třída - Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia
17.04. 14:00 Pedagogická rada
23.04. 14:00-17:30 Zápis do 1. třídy
24.04. 15:30 1.-9. třída - Schůzka s rodiči
26.04. 07:00-09:00 Sběrová akce
26.04. 07:55-11:35 MŠ, 1. - 9. třída - Ukliďme si Česko
29.-30.04. 2 dny 5. a 9. třídy - Náhradní termín přijímacích zkoušk na víceletá gymnázia a SŠ
29.-30.04. 2 dny Ředitelské volno

Plánované akce na měsíc květen 2024

01.05. 1 den Státní svátek
02.05. 07:55-11:35 1. - 6. třída - Projektový den - Dopravní výchova
02.05. 07:55-12:00 7. - 9. třída - Projektový den - První pomoc 
07.05. 13:00-17:00 Zápis do MŠ
08.05. 1 den Státní svátek
20.05. 15:30-16:30 Spolek rodičů - důvěrníci třídy

Plánované akce na měsíc červen 2024

18.06. 07:55-13:30 1. Generální zkouška na Rozloučení se školním rokem
19.06. 07:55-13:30 2. Generální zkouška na Rozloučení se školním rokem
20.06. 16:00 Rozloučení se školním rokem
24.06. 14:00-16:45 Pedagogická rada
24.-25.06. 07:55-12:00 Třídnické hodiny
26.06. 07:55-12:30 5. - 8. ročník - Sportovní den
26.06. 07:55-11:35 1. -4. ročník - Den Země s veřejností na Pražské
27.06. 07:55-11:35 Třídnické hodiny
28.06. 07:55-08:40 Výdej vysvědčení, slavnostní ukončení školního roku

 Mateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy