You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

GLOBE je dlouhodobý celosvětový projekt zaměřený na sledování životního prostředí na místní i globální úrovni. Studenti ze 107 zemí světa provádějí pozorování kvality životního prostředí ve svém okolí, výsledky odesílají prostřednictvím internetu do databáze v USA a porovnávají s profesionálními výsledky ze satelitů či studentskými výsledky ostatních účastníků. Projekt GLOBE i jeho výsledky jsou přístupné všem lidem na celém světě na adrese www.globe.gov. Garantem zpracování výsledků a vývoje počítačového programu GLOBE je NASA.

Projekt GLOBE v České republice garantuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo životního prostředí. Na projektu spolupracují Přírodovědecká fakulta UK, Český hydrometeorologický ústav, Česká asociace pro geoinformace, členové vědecké rady GLOBE.

Jaká měření žáci v GLOBE provádějí?

V rámci světové sítě účastníků Programu GLOBE je pro žáky připraveno 20 praktických měření, která provádějí na území 15 x 15 km v okolí školy.

Jedná se o měření v oblasti:

 • Meteorologie - Maximální, minimální a okamžitá teplota, množství a pH srážek, druhy mraků, oblačnost, relativní vlhkost
 • Hydrologie - Teplota, pH, průhlednost, konduktivita
 • Biometrie - Výška a obvod stromů, korunový zápoj a pokryvnost bylinného patra, druhy vegetace
 • Fenologie - Pozorování rašení pupenů a počátku kvetení u různých druhů rostlin, vývoj listů, změny barvy listů a jejich opad
 • Pedologie - Struktura, zrnitost, barva, objemová hmotnost, zrnitostní složení, pH, půdní vlhkost, teplota půdy, infiltrace
 • Dálkový průzkum Země - Škola má k dispozici satelitní snímek svého území, se kterým mohou pracovat v programu MultiSpec

Naše škola se do tohoto projektu zapojila v říjnu 2005. V současné době jsme začali provádět hydrologická měření na Studeném potoku a meteorologická měření v meteorologické budce v areálu školy.
V měsíci květnu se konají mezinárodní GLOBE Games, kterých se naše škola zúčastňuje. V roce 2010 se naše škola stala organizátorem těchto her. Do města přijelo 235 účastníků ze 37 škol (včetně 62 zahraničních účastníků). Do akce bylo zapojeno 42 pomocníků. součástí akce byl Globe festival, kterého se zúčastnilo cca 2 500 návštěvníků, koncert skupiny Ready Kirken zhlédlo 1300 návštěvníků. Fotografie naleznete ve fotogalerii, sekce GLOBE.
V současné době se naše škola stane jednou z 10 pilotních škol v České republice, která se bude snažit zapojit tento projekt do školních vzdělávacích programů.

Tímto bychom chtěli poděkovat městu Svitavy za finanční příspěvek na zbudování meteorologické stanice.

Globe tým pod vedením paní učitelky Jitka Macenauerové se účastnil Globe Games:

 • V roce 2014 v Třebíči s projektem „Vodní plochy ve Svitavách“. Více.
 • V roce 2015 v Praze s projektem „Výskyt kachny divoké v závislosti na počasí“. Více.
 • V roce 2016 v Karviné s projektem „Kolik vody vypijí stromy“. Více.
 • V roce 2017 v Moravských Budějovicích s projektem „Krasec lipový“. Více.
 • V roce 2017 obdržela naše škola ocenění Czech GLOBE STAR od vzdělávacího centra Tereza „Za realizaci Dne Země s programem GLOBE pro veřejnost a příkladné propojení programu GLOBE a Ekoškola“.
 • V roce 2018 obdržela škola další ocenění Czech GLOBE STAR „Za tradiční Mini GLOBE Games pořádané na Den Země“, kam pravidelně zveme nejen okolní školy a školky, ale také širokou veřejnost. Každoročně se těchto her účastní na 420 dětí a dospělých.Mateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy