You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

Školka je pro nás místem, kde se snažíme prostřednictvím hry rozvíjet všechny přirozené charakterové vlastnosti dětí, jejich zvídavost, zájem o nové poznatky a vzbuzovat u dětí kladný vztah ke svému okolí. Snažíme se jim dát citovou podporu, bezpečí a jistotu. Hravou formou, která má ale i svá pravidla, rozvíjíme všechny dovednosti našich dětí, a to po stránce rozumové, tělesné i estetické.

Co u nás nechybí:

  • vstřícný přístup k dětem i rodičům; propojení předškolního a školního vzdělávání včetně systematické přípravy předškoláků;
  • celoškolní projektové dny společně se školáky;
  • odborná podpora ze strany školní speciální pedagožky;
  • technické zázemí pro bádání a tvoření;
  • činnosti u dětských hoblic za pomoci šikovného pana školníka;
  • prostorná přírodní zahrada podpořená mnoha edukačními a herními prvky včetně kopce na bobování;
  • malé dopravní hřiště v areálu školky;
  • pravidelné lekce angličtiny s lektorkou jazykové školy pro všechny děti v menších skupinkách;
  • podpora sportovních aktivit – lyžařský kurz, saunování, plavání, pravidelné využívání sportovní haly v zimním období.

Zakládáme si na tom, aby program pro děti byl co možná nejpestřejší. Zapojujeme odborníky z praxe v podobě besed či exkurzí. Podporujeme návštěvu vzdělávacích institucí napříč obory, pravidelně spolupracujeme s městskou knihovnou a muzeem.

Naši mateřskou školu najdete na ulici Pražská 2A, v těsné blízkosti sportovní haly Na střelnici.

PROVOZ ŠKOLKY: 6:30 – 17:00 hodin

POČET TŘÍD: 3

Telefonní kontakty:

1. Krtečci   731 954 047

2. Zajíci    739 480 555

3. Žabky    739 521 572

AreálMateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy