You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

08. 02. 2024

Dnes vyšel v Deníku.cz přehled nejúspěšnějších základních škol v ČR, ve kterých žáci nejlépe zvládají přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní obory z matematiky a českého jazyka. Ve svitavském okrese se naše škola umístila na 2. místě v matematice (úspěšnost 52,94 %) a na 3. místě v českém jazyce (úspěšnost 62,50 %).

Redakce Deníku.cz oslovila naší paní ředitelku, aby se k tomuto úspěchu vyjádřila:

Čím si tento úspěch vysvětlujete?

Náš školní vzdělávací program máme nastavený tak, že hlavní předměty ČJ, M a AJ máme maximálně posílené z disponibilních hodin na prvním i druhém stupni, abychom zvládali s dětmi učivo nejen probrat, ale také důkladně procvičit a zafixovat. Cílem je, aby naši žáci nejen velmi dobře zvládli přijímací zkoušky a mohli si vybrat svoji vysněnou školu, ale také aby měli na co navázat v dalším studiu. Učivo v ostatních vzdělávacích oborech máme více motivační, prožitkové, badatelsky orientované, aby zvýšilo u žáků zájem o daný obor a získali základní přehled napříč vzdělávacími oblastmi.

Využíváte při výuce matematiky a češtiny nějaké speciální metody?

Výuku v matematice i českém jazyce zajišťují kvalifikovaní kantoři, kteří jsou hlavními propagátory svých oborů a zároveň klíčovými osobami. Sama matematiku na 2. stupni učím, využívám různé metody, ale osobně si nemyslím, že existuje jedna zázračná metoda, která zajišťuje úspěch. Každému učiteli je přirozený nějaký způsob práce s dětmi, důležité je, jestli to funguje. Je to o vzájemné souhře a respektu mezi učitelem, žákem a rodičem. Pokud tento trojúhelník funguje, je to vítr v plachtách pro vzdělávání. Osobně za velmi důležité také považuji, aby děti vnímaly smysl, proč se některé věci učí. Jako podporu výuky v hlavních předmětech nabízíme žákům pravidelné doučování 1x týdně.

Jak připravujete žáky z matematiky a českého jazyku na přijímací zkoušky?

Přípravě na přijímací zkoušky se věnujeme systematicky od 6. ročníku. V hodinách ČJ i M zařazujeme typy úloh a cvičení, které se vyskytují v testech, aby na ně žáci byli připraveni. V 6. a 8. ročníku máme posílené hodiny českého jazyka a v 7. a 9. ročníku hodiny matematiky. V 9. ročníku ještě nabízíme žákům povinně volitelný předmět Cvičení z matematiky, který je zaměřen na přípravu na přijímací zkoušky na SŠ. V tomto předmětu žáci testují a rozebírají úlohy z testů. V deváté třídě si deváťáci dvakrát vyzkouší v rámci celoškolních projektových dnů přijímačky nanečisto v plném harmonogramu, jaký je na přijímacích zkouškách, aby na to byli zvyklí.

Je to jen otázka devátého ročníku, nebo je to spíše dlouhodobá práce s dětmi?

Rozhodně je to dlouhodobá práce s dětmi. Nutná je kvalitní výuka, která buduje pevné základy. V deváté třídě se to jen ladí a propojuje. I tak je to velmi náročné pro všechny (vyučující, žáky a rodiče).

Na jaké školy se vaši žáci nejčastěji hlásí?

Z naší školy více než 85% deváťáků každoročně odchází na středních školy s maturitními obory. Poměrně hodně jich odchází na gymnázia (za posledních 10 let průměrně odešlo jenom na svitavské gymnázium ročně 8 žáků). Další obory jsou už různé podle jejich zájmu. Hodně jich odchází na technické IT obory a zdravotnické obory. Pravidelně někoho zlákají pedagogické i přírodovědné obory, za což jsem ráda. Naše škola již mnoho let propaguje badatelsky orientovanou výuku a s programem „Když děti učí děti“ navštěvuje svitavské školky, organizuje akce pro rodiče s dětmi i pro veřejnost.

Odkaz na článek v Deníku.czMateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy