You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

Milé děti, milí rodiče, 

jsme rádi, že jste s námi strávili 4 super odpoledne na téma školní zralost dítěte. Budeme se na vás těšit u zápisu do první třídy 23. 4. 2024

pokud se v dubnu chystáte na zápis do první třídy a zajímá vás, co je to školní zralost dítěte, přijďte k nám! Společně si postupně projdeme desatero pro rodiče, které se zabývá hlavními kritérii připravenosti dětí do 1. třídy, tzv. školní zralostí.

Čekají nás tato setkání:

17. lednajemná motorika, koordinace ruky a oka a pravolevá orientace.

14. únorařečové a komunikativní dovednosti, samostatnost a orientace v prostředí.

6. března - matematická gramotnost, zrakové a sluchové vjemy, paměť - to vše za vydatné pomoci robotických pomůcek a také Den otevřených dveří.

10. dubna - fyzická a pohybová vyspělost, samostatnost, socioemoční zralost.

Předškolička bude probíhat vždy od 15.30 do 16.30 hodin na odloučeném pracovišti školy na Pražské v pavilonu základní školy (dál od sportovní haly). Děti budou pracovat s paní učitelkou a společně zábavnou formou plnit úkoly. Na rodiče čeká krátká osvěta v dané oblasti, na co se zaměřit při domácí přípravě, jaké jsou nejčastější problémy, a následně budou moci sledovat svoje dítě při řešení úkolů.

Prosíme rodiče i děti o přezůvky. Děkujeme.

Budeme se těšit. V případě dotazů volejte Kateřinu Šimkovou tel.:733 322 839. 

 

 

 

 Mateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy