You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

O projektu:

Děti bádají a samy objevují přírodu a přírodní vědy.

Sdružení TEREZA přináší nový přístup k výuce přírodovědných předmětů využívající přirozené zvídavosti žáků. Ti objevují svět kolem sebe pomocí pokusů, které si sami naplánují.

Badatelsky orientovaná výuka:

  • žáky baví a zvyšuje jejich motivaci k učení
  • vede k přirozenému pochopení toho, jak funguje svět přírody
  • rozvíjí důležité dovednosti jako schopnost řešení problémů či vyjadřovací schopnosti
  • podporuje dobré vztahy a spolupráci ve třídě  

Badatelství ve školním roce 2021/2022Mateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy