You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

Školní družina je pro děti bezpečným místem, kde smysluplně tráví svůj volný čas.

Co u nás nechybí:
 • Pohybové a sportovní vyžití dětí, např. městská hřiště a sportoviště, dopravní hřiště, bruslení na umělé ledové ploše… Využíváme také hřiště a velký areál obou škol. Nelze opomenout pobyt v přírodě, výlety do blízkého okolí, k rybníku… Pravidelně jednou týdně (středa 1.a 2.třídy, pátek 3.třída) navštěvujeme, v rámci kroužku Sportuj ve škole, sportovní halu, kde se děti zábavnou formou učí základní pravidla skupinových sportů (fotbal, volejbal, basketbal, florbal, házená …).
 • Environmentální výchovou rozvíjíme u dětí kladný vztah k přírodě a k jejím obyvatelům s dobrovolníky ze Záchranné stanice volně žijících zvířat Zelené Vendolí.
 • Rozvoj dětí po výtvarně tvořivé a hudebně pohybové stránce (pravidelně tvoříme z tradičních i netradičních materiálů, máme keramický kroužek, jednou týdně probíhá taneční kroužek).
 • Ve spolupráci s kulturním střediskem Fabrika navštěvujeme filmová a divadelní představení a jiné kulturní akce pro děti; dále pravidelně navštěvujeme městskou knihovnu a městské muzeum, kde mají děti připraveny doprovodné interaktivní programy a výstavy.
 • Zapojení odborníků z praxe formou besed či exkurzí.
 • Pravidelné činnosti v Tvořivě badatelské učebně přímo v areálu školy.
 • Zapojení se do celodenních školních projektových dnů.
 
Provoz školní družiny na Pražské:
 • Ranní družina: 6:30 – 7:30
  • 2.A a 2.B - kmenová třída 2.B;
  • 1.A, 1.B a 3.A - přízemí - kmenová třída 1.B
 • Po ranní družině si žáky převezmou třídní učitelky.
 • Odpolední družina
  • 11:30 – 16:30 Pražská

Prosíme rodiče o dodržování času vyzvedávání dětí. Děkujeme.

 
Provoz školní družiny na Sokolovské:
 • Ranní družina: není v provozu
 • Odpolední družina
  • po ukončení vyučování do 16:00 - PO, ÚT, ČT, PÁ
  • ST - z důvodu odpoledního vyučování ŠD není v provozu

Prosíme rodiče o dodržování času vyzvedávání dětí. Děkujeme.

 
Oddělení školní družiny:

Ve školním roce 2022/2023 má školní družina čtyři oddělení:

Tři oddělení jsou umístěny v prostorách mateřské školy na Pražské ulici.

 • v přízemí jsou prvňáčci pod vedením paní vychovatelky Dany Stečínské;
 • v třídní učebně 2. B jsou druháčci pod vedením paní vychovatelky Moniky Vinklerové;
 • v prvním patře jsou třeťáčci pod vedením slečny vychovatelky Marie Markové.

Jedno oddělení, které navštěvují žáci 4. tříd pod vedením paní vychovatelky Jany Mauerové (dlouhodobý zástup Dana Maňasová) je v budově školy na Sokolovské ulici. Ve středu z organizačních důvodů družina není.

Příspěvek na školní družinu činí 1 500 Kč pro 1. - 3. třídu a 1 000 Kč pro 4. třídu na celý školní rok. Tuto částku vybíráme ve dvou splátkách (září a leden).

Telefonní kontakty:
 • prvňáčci  734 237 632
 • druháčci 731 945 243
 • třeťáčci 730 194 911
 • Sokolovská – čtvrťáčci 734 701 929 Mateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy