You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

Milé děti, milí rodiče,

zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená. Rozhodnutí o přijetí uchazeče si může každý zákonný zástupce vyzvednout od 28. 4. 2023 v kanceláři účetní školy od 7.00 do 15.30 hodin v průběhu měsíce května.

Dále prosíme, abyste si jako povrzení zájmu o docházku Vašeho dítěte do naší školy uložili "Zápisní lístek", vyplnili ho, uložili změny, (netiskli, nepodepisovali) a odeslali na adresu skola@zs5.svitavy.cz nejpozději do 5. 5. 2023. Námi zkontrolovaný a vytištěný zápisní lístek vlastnoručně podepíšete při adaptačním kurzu. ​

Na konci května Vás budeme informovat o platbě za vybrané pomůcky, zašleme Vám přihlášku do družiny, informace o stravování, rozdělení do tříd, kontakt na třídní učitelku apod. Adaptační kurz bude poslední týden v srpnu. Budeme se těšit na další milé setkání. 

Děkujeme.

 

 

 Mateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy