You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

s radostí Vám oznamujeme, že jsme do 1. třídy přijali všechny děti. Díky tomu budeme otevírat dvě málopočetné první třídy!  smiley

Důležité informace:

  • Písemné vyhotovení „Rozhodnutí o přijetí“ si můžete v případě zájmu vyzvednout v kanceláři školy v průběhu měsíce května.
  • Žádáme zákonné zástupce o stažení, elektronické vyplnění Zápisního lístku a zaslání e-mailem na skola@zs5.svitavy.cz do 3. 5. 2024. Informace v zápisním lístku jsou nezbytné pro zavedení dítěte do školní matriky.  ZÁPISNÍ LÍSTEK PROSÍM NEPODEPISUJTE, podepíšete jej osobně v srpnu na adaptačním dni pro prvňáčky. 
  • Do poznámky v zápisním lístku můžete uvést jednoho kamaráda, se kterým si Vaše dítě přeje chodit do stejné třídy. Pokud to bude organizačně možné, pokusíme se toto přání zohlednit. 
  • Nejpozději do konce května dostanete na svůj e-mail uvedený v žádosti veškeré podstatné informace související se zahájením základního vzdělávání.
  • Adaptační den pro prvňáčky se bude konat ve čtvrtek 29. 8. 2024 od 9:00 hodin do 14:00 hodin v areálu školy na Pražské. 

Alena Vašáková, ředitelka školyMateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy