You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

„Učíme žáky, nikoli předměty“
je základním mottem našeho školního vzdělávacího programu.

Při vzdělávání dětí se snažíme maximálně využít jejich potenciál, vzbudit u nich zájem o vědu napříč vzdělávacími obory a rozvíjet jejich manuální gramotnost důležitou pro praktický život.

Co u nás nechybí:

 • pozvolný přestup ze „školkového“ prostředí do prostředí velké školy, 1. – 3. třída je na Pražské;
 • moderně vybavené odborné učebny – PC učebna, laboratoř, jazyková učebna, cvičná kuchyně, školní dílny na Pražské i Sokolovské;
 • rozsáhlý areál a venkovní učebny umožňující výuku v přímém kontaktu s přírodou na obou pracovištích školy;
 • badatelsky orientovaná výuka podporující rozvoj kritického myšlení;
 • celoškolní projektové dny rozvíjející měkké dovednosti, které ocení každý zaměstnavatel;
 • podpora sportovních aktivit pod taktovkou našich pánů učitelů;
 • intenzivní pomoc a podpora školní speciální pedagožky dětem, rodičům i učitelům;
 • aktivní školní družina na obou pracovištích školy pro žáky 1. stupně;
 • úzká spolupráce se svitavskými školkami v rámci programu „Když děti učí děti“.

Na čem nám záleží:

 • Jsme školou otevřenou pro děti i rodiče.
 • Pestrou výuku u nás zajišťují nadšení pedagogové, kteří mají rádi svoji práci.
 • Do výuky aktivně zapojujeme odborníky z praxe, podporujeme návštěvu vzdělávacích institucí napříč obory.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 – GDPR o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jsou provozně organizační informace, fotky, kontakty na zaměstnance školy, rozvrhy tříd, informace o třídách apod. přístupné pouze po přihlášení.

Úřední desku naleznete v horní části webových stránek - vlastní záložka - Úřední deska. Na ní je umístěn odkaz na úplnou úřední desku, která je přístupná po přihlášení.Mateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy